desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Automatická regulace tlaku páry

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Automatická regulace umožňuje udržovat požadovaný a stálý tlak páry.
01 b7bc9cb26ee689ffcb031349ad0ac30602 7f92a5b08243334a3ceaff8cdd5d4f30

Automatická regulace tlaku páry

Požadovaná hodnota tlaku páry se zadá na regulátoru a automatický ventil sám nastaví tlak páry. Tlak páry je stabilní během celého procesu pečení a umožňuje tak udržet kontinuální a vysokou kvalitu pečení.

Automatická regulace umožňuje okamžitě vyrovnávat nestabilní tlak zdroje páry, který může být zapříčiněn nárazovým odběrem páry, např. kynárnou, zdrojem páry či jiným zařízením.

Fotogalerie
01 b7bc9cb26ee689ffcb031349ad0ac306
02 7f92a5b08243334a3ceaff8cdd5d4f30

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP