desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

STIR – infračervené záření

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


STIR je patentovaná keramická vrstva, která zefektivňuje proces pečení.
01 2f15f566a5515336e7d7733a82a8b14902 24dd9073ed55858f0a67b80892ddc1a3

STIR – infračervené záření

Tato speciální keramická vrstva je nanesená na radiátor vrchního ohřevu a způsobuje výrazně rychlejší prohřátí střídky pečeného výrobku než u běžného konvenčního způsobu pečení. Použitím STIR dochází ke zmenšení výpeku, zvýšení velikosti a kvality pečeného výrobku, prodloužení jeho čerstvosti a zkrácení doby pečení.

Rozdíl v pečení pece s konvekčním ohřevem a pece vybavené vrstvou STIR

Běžná konvekční pec

Konvekční teplo předává ohřátý vzduch s párou vnějšímu povrchu výrobku. Díky nízké tepelné vodivosti těsta teplo proniká směrem k jádru těstového klonku poměrně pomalu. Jádro se tedy na teplotu potřebnou k vytvoření a stabilizaci střídky zahřeje za dobu asi 11–15 minut (platí u 400g klonku). Během této doby je povrch výrobku intenzivně ohříván a vytváří se silná kůrka, jejíž kvalitu je možné ovlivňovat pouze zapařováním.

Pec vybavená keramickou vrstvou STIR

U pece vybavené keramickou vrstvou STIR dochází k ohřevu konvekčním teplem a k ohřevu infračerveným zářením z vrstvy STIR. Infračervené záření proniká velice rychle k jádru klonku, kde dosáhne teploty potřebné k vytvoření kvalitní střídky během asi 4–5 minut (platí u 400g klonku). V důsledku toho se kůrka na povrchu výrobku tvoří pomaleji a je tenčí.

Keramická vrstva STIR se nanáší na radiátor horního ohřevu. Horký radiátor zahřívá keramickou vrstvu STIR, která pak generuje infračervené záření. Intenzita infračerveného záření je úměrná teplotě horního radiátoru. Čím vyšší je teplota radiátoru tím silnější je infračervené záření a jeho působení na pečené výrobky.

Toto volitelné příslušenství pekařské pásové pece je dostupné pro všechny typy a velikosti cyklotermických a elektrických pekařských pecí firmy J4 s.r.o. U pecí s elektrickým ohřevem je keramická vrstva nanesena přímo na topnou tyč, čímž je zajištěna maximální efektivita STIR. U pecí s konvekčním či přímotopným ohřevem není v důsledku povahy ohřevu keramická vrstva STIR možná.

Fotogalerie
01 2f15f566a5515336e7d7733a82a8b149
02 24dd9073ed55858f0a67b80892ddc1a3

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP