desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Výroba batonu

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Pšeničný chléb typu baton je pro obyvatele evropské části Ruské federace stejně typický jako pro Čecha pivo, Japonce sushi nebo pro Itala pizza.
01 83f5cbd486ead10718f186ff12e41f2602 7c7e34be60c91f4ac336776dd2d7d23203 a867b7d87d67a84509c7a1db1bd4ac70

Výroba batonu

Pšeničný chléb typu baton je pro obyvatele evropské části Ruské federace stejně typický jako pro Čecha pivo, Japonce sushi nebo pro Itala pizza.

Neutrální mírně nasládlá chuť z něho dělá ideální potravinu, která má vždy své místo na stole. Společnost J4 s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici českých výrobců pekárenských zařízení dobře známých a osvědčených již za dob Sovětského svazu. Poskytuje svým zákazníkům potřebný servis při projektování a instalaci kompletních výrobních linek. Linky dodávané firmou J4 s.r.o. na výrobu batonů jsou instalovány prakticky po celém území Ruské federace. Některé linky pracují ke spokojenosti zákazníků 20 i více let.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • děličky těsta,
 • vykulovače,
 • předkynárny,
 • transportních dopravníků,
 • vyvalovače se svinovačem klonku,
 • přehazovače do laviček kynárny,
 • kynárny,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • chladírny,
 • krájení a balení hotových produktů.

Veškerá zařízení prošla postupem času značnou modernizací tak, aby splňovala stále se zvyšující technologické požadavky.

U kynáren je největší důraz kladen na vytvoření a udržení stálých klimatických podmínek s minimálními energetickými nároky. Pro zajištění stálosti teploty a vlhkosti vzduchu v průběhu různých ročních období jsou kynárny vybaveny několika vzájemně propojenými systémy. Jedná se o parní tepelný výměník pro ohřev nasávaného vzduchu, tepelný výměník pro chlazenou vodu (nezbytný především v letních měsících), vlažící zařízení parní a vlažící zařízení vodní. Dalším souborem technických řešení zajišťující správné kynutí klonků je i speciální tkanina v lavičkách, prodloužení dráhy vratné větve oddělené od prostoru kynárny, ozařování laviček luminiscentními lampami, kompenzační smyčka a další.

Linky na pečení batonů se standardně vybavují tunelovou cyklotermickou pecí s prodlouženou zapařovací zónou. Ve srovnání s klasickými sázecími etážovými pecemi dá batonu přesně ten teplotní režim jaký potřebuje. Etážová pec po osazení dá batonu sice objem, ale díky vyšší teplotě zapeče kůrku, která je poté silnější a bez lesku (pára díky vysoké teplotě neulpí na povrchu batonu). Systémy rotačních pecí jsou nevhodné pro nemožnost automatizace pečení při větších výkonech, problémy se zapářením a relativně velkým výpekem, který je způsoben cirkulací horkého vzduchu.

V tunelové peci postupují výrobky jednotlivými zónami s předem nastavenou teplotní křivkou. V první zóně získá baton především objem a silně se zapáří tak, aby se jeho povrch zalil, ve druhé zóně se pak teplota zvýší a stále se dopéká v parovzdušné směsi. Pouze takový postup zajistí ideální zlatavě zbarvenou tenkou kůrku s vysokým leskem.

Fotogalerie
01 83f5cbd486ead10718f186ff12e41f26
02 7c7e34be60c91f4ac336776dd2d7d232
03 a867b7d87d67a84509c7a1db1bd4ac70
04 d5824bf405e0e2b378af15cb06a3d492
05 9cd700ea7839c6f534e5ffa89855bb1b
06 61add966b299431014dc4651af21c2f1
07 bdf8d217ad7b2f60b5950928f38bac3b
08 6c48ee0600020b7feeb3df8d6cf060c1
09 a234c04042a1ea1ddfc2f46896c8339a
10 47da36c0c78d9eb358ce2a2682697829
11 7fa1b6e21a2efd1bf9514ff1f5d797c9
12 fafb3df86886282836ac95b84877fc82
13 ea4815221d431141d0edd60123bce086

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP