desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Výroba ciabatty

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Výrobní linky pro výrobu ciabatty dosáhly v posledních letech značného technologického pokroku.
01 292e6563b0202b2c6b13638e6e38fb7c02 65bb94f775cf00feea33838fa8e0c4cb03 9809ec1b4aa2d93a2f4aae7cf5e32a8f

Výroba ciabatty

S ohledem na potřeby, druh dané výroby a zvolených zařízení je možné dodat poloautomatické, ale i plně vybavené linky na pečení ciabatty, které již umožňují stálý automatický provoz.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • děličky těsta,
 • transportního zařízení těsta,
 • tvarování,
 • přesazování do kynárny,
 • kynárny,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • chladících a transportních dopravníků,
 • balení hotových produktů.

Firma J4 s.r.o. spolu s dalšími evropskými výrobci pekařských zařízení dodávala tyto linky hlavně do západní a jižní Evropy jako je Španělsko, Francie či do země s nejdelší tradicí – Itálie.

V těchto zemích je velký zájem o pečení nejen klasické ciabatty, ale i ciabatty se sušenými rajčaty, česnekem či olivami a to především na granitovémsíťovém páse. Ciabatta pečená na přírodním granitovém kameni má díky jeho akumulačním schopnostem vysokou teplotu spodku hned po jejich osazení na pás a zvýší tak při pečení výrazně svůj objem. Dalším obvyklým způsobem pečení ciabatty je pečení na plechách, pro které je postačující standardní síťový pás.

Fotogalerie
01 292e6563b0202b2c6b13638e6e38fb7c
02 65bb94f775cf00feea33838fa8e0c4cb
03 9809ec1b4aa2d93a2f4aae7cf5e32a8f
04 9c9ac9505b796981bc3d811fe8244b43

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP