desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

PLC – řízení dotykovým panelem

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


PLC umožňuje efektivnější, rychlejší a přehlednější řízení pekařské pece.
01 fd58cf7f09443e75c7a41aaab5c6891a02 e7da46c577d0a3d88e5be747fd57906603 959fc80445d17dc5b53d0aa9cdb33d7d

PLC – řízení dotykovým panelem

Pekařské pásové pece vybavené programovatelným logickým automatem (PLC) usnadňují a zpřehledňují řízení pece, tím mimo jiné snižují nároky na obsluhu. Pro nastartování výroby stačí po zapnutí rozvaděče na dotykovém panelu navolit požadovanou recepturu a zapnout jedním stiskem celou pec.

PLC se samo postará o roztopení pece na požadovanou teplotu, nastavení požadované doby pečení, tlaku páry, výkonu duothermů, výkonu nucených odtahů, nastavení hradítek ohřevu a odtahu brýdových par a dalších zařízení instalovaných na peci.

Stejně jednoduše je možné celou pec bezpečně a šetrně odstavit z provozu při ukončení výroby či plánované odstávce.
Řízení pomocí PLC umožňuje různé úrovně přístupů. Pomocí jednotlivých hesel lze stanovit, kdo je oprávněn:

  • měnit nastavení receptur,
  • potvrdit provedenou předepsanou údržbu na pekařské peci,
  • měnit závažnější systémová nastavení,
  • rozlišit oprávněnost přístupu.

PLC dále umožňuje:

  • počítání hodinové, denní, týdenní produkce s odesíláním dat na server a vyhodnocování energetické spotřeby v závislosti na době provozu a množství upečených výrobků (je-li přítomno počítadlo produkce s plynoměrem),
  • vzdálené připojení vedoucích pracovníků pekárny k peci a kontrolování funkce pece a činnosti obsluhy pece (je-li přítomen modem),
  • zobrazení teplotních trendů jednotlivých zón a řídící teploty,
  • zaznamenávání činnosti operátora (např. při změně požadované teploty se automaticky uloží datum, čas a změněná hodnota) a nestandardních událostí vzniklých při provozu pece,
  • nastavení až 300 receptur výrobků (v každé receptuře je možné nastavit: požadovanou teplotu, dobu pečení, výkon duothermu či nuceného odtahu, tlak páry, polohy hradítek a další doplňkové zařízení instalované na pekařské peci).

Obsluha takto vybavených pekařských pecí probíhá pouze s dohledem a nevyžaduje neustálou kontrolu nastavení a funkcí chodu pece.

Tímto systémem ovládání je možno vybavit všechny typy a velikosti pekařských pásových pecí firmy J4 s.r.o. Pokud je pec řízena PLC tak je možné pec vybavit hradítky se servopohonem viz. Automatické ovládání hradítek umožňuje získat snadnější, rychlejší a efektivnější obsluhu pece.

Fotogalerie
01 fd58cf7f09443e75c7a41aaab5c6891a
02 e7da46c577d0a3d88e5be747fd579066
03 959fc80445d17dc5b53d0aa9cdb33d7d
04 ec8590c5cd3943571026ab7ba4be6997
05 7858fb105c4d8607677ca9ac6a441c26

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP