desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Předehřev pásu

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Předehřevem pásu mohou být vybaveny pece, u kterých je potřeba vyšší teplota na začátku pečení. Jedná se především o pece určené na pečení chleba s vysokým podílem žita, pizzy a ciabatty.

Předehřev pásu

V případě nutnosti zvýšení teploty pásu o cca 50°C na vstupu pece oproti standardním teplotám je možno všechny typy pekařských pecí PPP volitelně vybavit předehřevem pásu, jehož intenzita se dá snadno regulovat pomocí samostatných hradítek ohřevu. K intenzivnímu ohřevu pásu dochází v přední části pece těsně před jeho přechodem ze zaizolovaného prostoru do spodní části vstupu pece.

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP