desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Automatické ovládání hradítek

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Automatické ovládání hradítek pekařské pásové pece urychluje a zjednodušuje nastavení hradítek do požadovaných poloh.
01 976a2a3a14fc0b332cedd6351ee00fc302 6d4663f1be9c648108adcc2a0bfcbb86

Automatické ovládání hradítek

Pekařská pásová pec vybavená hradítky se servopohonem urychluje a usnadňuje nastavení poloh hradítek. Zjednodušení spočívá v tom, že operátor pece pouze zvolí požadovanou recepturu a hradítka se sama nastaví do poloh předem nastavených technologem. Toto zjednodušení s sebou nese snížení nároku na obsluhu pece a tím snížení provozních nákladů.

Nezbytným předpokladem pro vybavení pece hradítky se servopohonem je vybavení pece řídicím PLC s dotykovým panelem, kdy operátor na dotykovém panelu nastavuje požadovanou recepturu.

Standardně jsou již servopohonem vybavena hradítka horních a spodních ohřevů a hradítka odtahů brýdových par z pečného prostoru.

Fotogalerie
01 976a2a3a14fc0b332cedd6351ee00fc3
02 6d4663f1be9c648108adcc2a0bfcbb86

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP