desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Подовый хлеб

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


У производственных линий, предназначенных для производства свободно посаженного хлеба, хлеб садят прямо на ленту печи.
01 36702e98564c07028859a2a2b7cee0d502 45571746da3526bc15316699e53f504c03 ced1f270f9c5a0a0f61352afb3913dd4

Подовый хлеб

В частности, в случае выпечки тёмных видов теста (ржаных, ржано-пшеничных) уместно использовать либо наши печи с оформлением для температур выпечки 330 °C – 340 °C на входе в печь, либо наши высокотемпературные обжарочные печи с гранитной лентой

Описание производственной линии

У всех типов хлеба приготовление теста можно решать при помощи классической дежевой системы. U tmavých žitných těst, ať už míchaných s pšenicí nebo ryze žitných (s použitím kvasů), může být použito k výrobě těsta tzv. tří i více stupňové vedení kvasů. Jedná se o kontinuální přípravu těsta bez použití díží anebo o technologii s dížovým mísícím centrem, zracími dopravníky a klasickou děličkou – tato technologie je univerzálnější a lze ji využít i pro výrobu jiných typů těst. Tyto výrobní linky jsou efektivní při objemech výroby přesahujících 1 000 kg/hod s minimální denní vytížeností 8–10 hod.

В дежевой системе тесто замешивается классическим способом в деже; далее, оно может проходить через конвейеры созревания, из них – в загрузочную воронку тестоделителя, а из него оно, далее, перемещается на формовочную линию. В зависимости от типа использованного теста (в частности, без заквасок) можно размышлять об эффективном использовании данной непрерывной производственной линии при объёмах продукции более 300 кг/час.

У тёмных видов теста, смешанных с пшеницей или чисто ржаных (с использованием заквасок), для производства теста можно использовать т.н. трёх- и более ступенчатое ведение заквасок. Речь идёт о непрерывном приготовлении теста без использования дежей или о технологии с дежевым центром замеса, с конвейерами созревания и классическим тестоделителем. Данная технология является более универсальной и её можно использовать также для производства других типов теста. Данные производственные линии являются эффективными при объёмах продукции, превышающих 1000 кг/час, с минимальной ежедневной загруженностью 8–10 час.

Комплектная линия стандартно состоит из нижеследующего оборудования:

  • мучное хозяйство,
  • центр замеса с дозировкой муки, воды и ингредиентов,
  • тестоделитель,
  • формовочное оборудование для отдельных тестовых заготовок и их последующая укладка в лукошки непрерывно работающей расстойной камеры; после прохождения через расстойную камеру они опрокидываются из лукошек на конвейерную ленту хлебопекарной печи,
  • хлебопекарная ленточная печь, в случае необходимости дополненная обжарочной печью.

Линию можно, далее, дополнительно оснастить увлажнением сырого хлеба на входе в печь и увлажнением испеченного хлеба на выходе из печи.

Испеченный хлеб можно вручную загружать на тележки, в которых он перевозится в отгрузочный цех. Вместо тележек можно использовать автоматические конвейеры с охладительными системами, подключенные к выходу из печи. В случае необходимости, за автоматическими охладительными конвейерами в линию может быть включена полуавтоматическая или автоматическая хлеборезка с последующей упаковкой хлеба.

фотогалерея
01 36702e98564c07028859a2a2b7cee0d5
02 45571746da3526bc15316699e53f504c
03 ced1f270f9c5a0a0f61352afb3913dd4
04 e831f67c2f3bed2e68eb118a30ebcb87
05 c61928d31772b9bc4b0a5ffcb32617b7
06 7e4c3a45a55198dde634f2a5b8e58b96
07 c3cc945b695032bfbe4f9e778810d56e
08 6c7463c879ee30fac37dd5599494c099
09 4d0c0635709c2fdad2a05e371f4e1e14
10 745f29129b4c368dbd64c0e014fffbe3
×

TOP