desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Nerezové dvouplášťové komíny a odtahy

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dnes se pro odvod spalin vzniklých při spalování plynu a pro odvod zplodin (brýdových par z výpeku) z pece používají výhradně dvouplášťové komíny. Firma J4 s.r.o. nabízí k dodávce pece i výrobu a montáž dvouplášťových komínů v nerezovém provedení.
01 7a7a617dfbe8d3c7d0ae65306254228002 39888c489421d6630f7c3667663fe49f03 fde3d3865894a6881a2c3490e97ac97e

Nerezové dvouplášťové komíny a odtahy

Výhodou dvouplášťových komínů je bod kondenzace vodních par (cca 100°C), který se nachází mezi vnějším a vnitřním pláštěm komína. V tomto prostoru je tepelná izolace, ve které se nenachází žádná vlhkost, která by mohla kondenzovat. Odtahy z pece jsou osazeny tzv. kondenzačními nádobami, které slouží pro odvod zbytkové kondenzační vody vzniklé při nahřívání a chladnutí pekařské pece, kdy ještě teplota v peci nepřesáhla bod kondenzace.

Fotogalerie
01 7a7a617dfbe8d3c7d0ae653062542280
02 39888c489421d6630f7c3667663fe49f
03 fde3d3865894a6881a2c3490e97ac97e

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP