desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Výroba arabského a pita chleba

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Firma J4 s.r.o. dodává výrobní linky pro výrobu arabského či pita chleba do oblasti blízkého a středního východu jako je především Saudská Arábie či Kuvajt.
01 2efaf5585d6c60bc00894f7a8b5b341e02 f13a7fd16dd68127e5de94b25a36881a03 0c1535393b98a9561a8c7f63566183cd

Výroba arabského a pita chleba

Firma J4 s.r.o. dodává výrobní linky pro výrobu arabského či pita chleba do oblasti blízkého a středního východu jako je především Saudská Arábie či Kuvajt.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • děličky těsta,
  • tvarování,
  • předkynárny,
  • pásové kynárny,
  • přesazovaní do pece,
  • vysokoteplotní pekařské pásové pece,
  • chladících a transportních dopravníků,
  • balení hotových produktů.

Technologie pečení na výrobu arabského a pita chleba vyžadují tunelové vysokoteplotní pece pracující v oblasti velmi vysokých teplot pečení. Teploty v pečném prostoru se pohybují až do 550°C.. Především díky zvládnutí problematiky proudění velmi horkého topného média se stala firma J4 s.r.o. osvědčeným výrobcem vysokoteplotních pecí. Pekařské pece mohou být osazeny plynovými či elektrickými zářiči v prostoru pod a nad pásem nebo v případě cyklotermických pecí klasickými hořáky s intenzivní konvekční složkou přestupu tepla v horní i spodní části pečného prostoru. Hořáky pracující v cyklotermických pecích umožňují spalování běžně používaných druhů plynných či kapalných paliv.

Mimo požadavku na vysoké teploty pečení je zajímavý požadavek i na dobu pečení. Doba pečení je pro tento druh výrobků velice krátká a pohybuje se v závislosti na jeho váze od 30 s do 80 s.

Fotogalerie
01 2efaf5585d6c60bc00894f7a8b5b341e
02 f13a7fd16dd68127e5de94b25a36881a
03 0c1535393b98a9561a8c7f63566183cd
04 d5be3c6c6b70262c500f11792205faa7
05 69b99ada1fe35b9debe2c21856391119
06 0573e260940296f3acf4f8afda355e14
07 8debc298cb14339529fbc576613217fd
08 f338d538ef070378c4885e7b07f2de15
09 3400790322d9f932297860b1cfb30c09
10 6dfd2e0ba95595219fd351ace1ce59a0

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP