desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Etážové pekařské pásové pece

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Etážové pekařské pásové pece se používají hlavně do pekáren menších rozměrů nebo do pekáren, kde není možno umístit standardní pekařskou pec vzhledem k požadovanému výkonu pece a její délce. Pece jsou určeny pro pečení všech běžných druhů výrobků.
01 1dfab360b83f7c71a8fa73c053186e1702 e09d88855d95b739b0d73e9befe7057403 2226a9694c767f6ddca1cd46cb1dfe07

Etážové pekařské pásové pece

Dvouetážové pece se dodávají ve standardních šířkách (0,6–4 m). Mohou být vybaveny příslušenstvím, jehož přehled najdete v příslušenství pecí.

Možnosti provedení pecí

Dvouetážové pece je možné konfigurovat ve dvou variantách tzv. „souproud“ a „protiproud“.

Ve variantě „souproud“ je možné péci jak pouze na jedné tak i na obou etážích současně. Na každé etáži lze zvolit jinou teplotu a jinou dobu pečení a je tak možné péci na každé etáži jiný produkt. Směr pečení je na obou etážích stejný – souproud.

Ve variantě „protiproud“ je možné péci na obou etážích pouze jeden produkt současně, doby pečení jsou v obou etážích stejné. Výrobek se osazuje na horní etáž, na konci je automaticky přesazen do dolní etáže a vrací se na začátek pece. Směr pečení je opačný – protiproud.

Dvouetážové pekařské pece mohou být cyklotermické, za použití různých druhů plynných a kapalných paliv, tak i elektricky vytápěné.

Příklad axonometrického řezu dvouetážové cyklotermické pásové pece PPP se síťovým dopravním pásem. Jedná se o uspořádání „protiproud s přesazovacím dopravníkem mezi etážemi":

etazovepeceRTEmagicC ppp dvouetazova sitovy pasV 03

 

1: hořák 13: hradítko regulace odtahu přebytečných par z pečné komory
2: hořáková komora 14: odtah par
3: směšovací komora 15: dvojité nerezové parní trubky se 100% odloučením kondenzátu
4: regulace teploty v horních a dolních radiátorech 16: nahlížecí okénko
6: vratný kanál ochlazených spalin 17: osvětlení prostoru pečení
7: sběrná komora ochlazených spalin 19: tepelná izolace
8: cyklotermický ventilátor topného systému s řízeným otáčkami 20: dopravní síťový pás
9: výfuk spalin z topného systému 21: pohon pásu s řízenými otáčkami
10: bezpečnostní větrací klapka 22: mechanické napínání pásu
11: horké spaliny 30: válečková trať přesazování chleba
12: ochlazené spaliny    

 

Fotogalerie
01 1dfab360b83f7c71a8fa73c053186e17
02 e09d88855d95b739b0d73e9befe70574
03 2226a9694c767f6ddca1cd46cb1dfe07
04 5ebc22df1b6a67564908942c14f380de
05 0f454d411d326644191bb144cd5aa465
06 cbff4613aa50edcba06ae8be946c8e05
07 e2d13dd6cd6c83a12e70fff87a003b14
08 27cbc7beb0769d796e12d9941856987a
09 1736e29e660124e415d0d46472591fee
10 e31d59b4d543880611ca3692df6cc7a9

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP