desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Beztlaký vyvíječ páry

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Beztlaký vyvíječ páry je zařízení pro doplňkovou výrobu technologické páry pro pekařské pásové pece firmy J4 s.r.o.
01 b209ba7d3de16ce70513af3ab656befb02 4eff746f075d167d0e44eeb31c21d81703 0f44d7543548f11577bdde5f8dc11425

Beztlaký vyvíječ páry

Popis vyvíječe páry

Beztlaký vyvíječ páry je dvouplášťová válcová nádoba z venku izolovaná, která je instalována mezi hořák a komoru pece. Instalace vyvíječe neovlivní pečící vlastnosti pece (rovnoměrnost pečení, pečící křivku atd.).

Výhody a nevýhody vyvíječe páry

Tento systém uspořádání je energeticky výhodnější v porovnání s výrobou páry v klasických samostatných vyvíječích, neboť pro výrobu páry a ohřev pekařské pece je využíván stejný topný systém, a tím se šetří jedna komínová ztráta na každý instalovaný vyvíječ.

Jedinou drobnou nevýhodou tohoto zařízení jsou zvýšené nároky na údržbu a délka životnosti v závislosti na kvalitě použité vody pro výrobu páry.

Beztlaký vyvíječ páry (schéma zapojení):

 beztlakyvyvyjecparyRTEmagicC bvp

 

1: hořák 10: vodní pojistka  
2: těleso vyvíječe 11: trojcestný ventil neuzaviratelný
3: hladinoznak 12: stávající přívod páry
4: napájecí plováková nádrž 13: odkalovací kohout
5: vodoměr 14: odkalovací vanička
6: kulový uzávěr 15: přívod páry k parním trubkám
7: nálevka 16: kulový uzávěr
8: otvor na čištění 17: škrtící kohout
9: izolace pece  
Fotogalerie
01 b209ba7d3de16ce70513af3ab656befb
02 4eff746f075d167d0e44eeb31c21d817
03 0f44d7543548f11577bdde5f8dc11425

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP