desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Atelier d’essais

Produits

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

La société J4 s.r.o. a fondé en 2004 la société sœur Perník s.r.o. Dans la boulangerie Perník s.r.o., nous lançons et testons sans cesse les innovations technologiques et nous maintenons ainsi au sommet technologique mondial.

La société J4 s.r.o. est capable d’assurer des cuissons d’essais de produits de boulangerie et de pâtisserie selon une recette propre et de tester ainsi personnellement les fonctions du four. Si vous êtes intéressé(e) par la visite d’une boulangerie moderne ou par une cuisson d’essai de votre produit, n’hésitez pas à nous contacter.

RTEmagicC_DSC_1290_03

×

TOP