desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Гидравлическое натяжение ленты

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Устройство для гидравлического натяжения ленты позволяет флексибильно натягивать ленту хлебопекарной печи в зависимости от загруженности и температуры ленты.
01 eabcbd5e29d02a1ba941b4b00872274202 73c8717f29e3a79d446e421a5e52c8bd03 cbd15c811bdca75050b11447f9afcbda

Гидравлическое натяжение ленты

Гидравлическое натяжение ленты помогает надёжно компенсировать тепловое расширение ленты при нагревании и охлаждении печи и обеспечить, таким образом, её правильное функционирование. Гидравлическое натяжение ленты используется, главным образом, для длинных хлебопекарных печей с высокой нагрузкой на ленту.

фотогалерея
01 eabcbd5e29d02a1ba941b4b008722742
02 73c8717f29e3a79d446e421a5e52c8bd
03 cbd15c811bdca75050b11447f9afcbda
×

TOP