desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

ДУОТЕРМ – принудительная циркуляция воздуха

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


ДУОТЕРМ – это дуотермический цикл, которым можно регулировать скорость движения воздуха внутри печного пространства.
02 49c41a0cef14e28ae49b3b14614d646203 357457004050530a57bec55f8708814e

ДУОТЕРМ – принудительная циркуляция воздуха

Дуотермический цикл состоит из двух вентиляторов, расположенных в печном пространстве, системы распределения воздуха и выпускных сопел.

Изменением скорости вращения вентилятора можно установить скорость движения воздуха в печном пространстве. Так можно оказывать влияние на производительность хлебопекарной печи, усилить окраску боковых поверхностей выпекаемого изделия, снизить необходимое время выпечки, повысить процент выпечки и поверхность теплообмена радиаторов печи в любой момент во время выпечки.

фотогалерея
02 49c41a0cef14e28ae49b3b14614d6462
03 357457004050530a57bec55f8708814e
04 a55e2058aa553d07979849840d9bca4a
×

TOP