desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Oборудование

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Поставляем комплектные производственные технологические линии, предназначенные для хлебопекарных и кондитерских цехов.

Предлагаем модульное решение хлебопекарных ленточных печей, предназначенное для выпечки хлебобулочных изделий.

Для всех типов и размеров хлебопекарных ленточных печей предлагаем ряд дополнительного хлебопекарного оборудования.

Производим зерносушилки типа NS 8000, которые предназначены для гигиенически безвредного сушения рапса, кукурузы и прочих...

Помимо производства хлебопекарных ленточных печей также занимаемся разработкой и модернизацией пекарных технологий.

×

TOP