desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Автоматическое управление заслонками

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Автоматическое управление заслонками хлебопекарной ленточной печи ускоряет и упрощает установку заслонок в требуемые позиции.
01 976a2a3a14fc0b332cedd6351ee00fc302 6d4663f1be9c648108adcc2a0bfcbb86

Автоматическое управление заслонками

В хлебопекарной ленточной печи, оборудованной заслонками с сервоприводами, ускоряется и упрощается установка позиций заслонок. Упрощение состоит в том, что оператор печи изберёт только требуемую рецептуру, а заслонки сами установятся в позиции, заранее отрегулированные технологом. Такое упрощение приносит снижение потребностей в обслуживании печью и, в результате этого, снижение эксплуатационных затрат.

Необходимым условием для оборудования печи заслонками с сервоприводами является оснащение печи управляющим ПЛК с контактной панелью, когда оператор на контактной панели устанавливает требуемую рецептуру.

Заслонки нижних и верхних подогревов и заслонки вытяжки вторичного пара из печного пространства уже стандартно сервоприводами оборудованы.

фотогалерея
01 976a2a3a14fc0b332cedd6351ee00fc3
02 6d4663f1be9c648108adcc2a0bfcbb86
×

TOP