desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Разработки по запросу заказчика (изготовление на заказ)

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Компания «J 4» о.о.о. производит не только печи стандартных размеров и исполнения, но также печи, модифицированные по желанию заказчика.

Печь можно приспособить в соответствии с технологией производства, энергетическими подключениями, пространственными возможностями пекарни или последующими требованиями.

×

TOP