desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Удалённая регулировка времени выпечки

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Удалённая регулировка времени выпечки позволяет оператору печи быстро, точно и комфортно изменять время выпечки.
01 1029a81f561344526898c9890bead3ed02 72aa5d549d95bc5d062c91c9bfcc99aa

Удалённая регулировка времени выпечки

Удалённую регулировку времени выпечки обеспечивает блок управления, составными частями которого являются цифровой дисплей, далее, две кнопки для изменения времени выпечки, предохранительная СТОП-кнопка и ручное включение или выключение движения ленты.

Удалённую регулировку можно разместить на входе или выходе из хлебопекарной ленточной печи.

фотогалерея
01 1029a81f561344526898c9890bead3ed
02 72aa5d549d95bc5d062c91c9bfcc99aa
×

TOP