desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Tension hydraulique de la bande

Produits

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


La tension hydraulique de la bande permet de tendre de manière flexible la bande du four de boulangerie en liaison avec la charge et la température de la bande.
01 eabcbd5e29d02a1ba941b4b00872274202 73c8717f29e3a79d446e421a5e52c8bd03 cbd15c811bdca75050b11447f9afcbda

Tension hydraulique de la bande

La tension hydraulique de la bande aide à compenser de manière fiable la dilatation thermique de la bande lors du réchauffement et du refroidissement de la bande et à permettre ainsi son bon fonctionnement. La tension hydraulique de la bande s’utilise avant tout pour les longs fours de boulangerie avec charge élevée de la bande.

Fotogalerie
01 eabcbd5e29d02a1ba941b4b008722742
02 73c8717f29e3a79d446e421a5e52c8bd
03 cbd15c811bdca75050b11447f9afcbda
×

TOP