desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Tensión hidráulica de la banda

Productos

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


La tensión hidráulica permite de manera flexible ajustar la tensión de la banda de cocción de acuerdo con su carga y temperatura.
01 eabcbd5e29d02a1ba941b4b00872274202 73c8717f29e3a79d446e421a5e52c8bd03 cbd15c811bdca75050b11447f9afcbda

Tensión hidráulica de la banda

La tensión hidráulica ayuda a compensar de manera fiable la expansión térmica de la banda durante el calentamiento y el enfriamiento, permitiendo de esta manera su correcto funcionamiento. Se emplea principalmente en hornos de panadería largos con alta carga de banda.

Fotogalerie
01 eabcbd5e29d02a1ba941b4b008722742
02 73c8717f29e3a79d446e421a5e52c8bd
03 cbd15c811bdca75050b11447f9afcbda
×

TOP