desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Автоматическое регулирование давления пара

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Автоматическое регулирование позволяет поддерживать требуемое и постоянное давление пара.
01 b7bc9cb26ee689ffcb031349ad0ac30602 7f92a5b08243334a3ceaff8cdd5d4f30

Автоматическое регулирование давления пара

Требуемое значение давления пара вводится на регуляторе, а автоматический клапан сам устанавливает давление пара. Давление пара остаётся стабильным в течение всего процесса выпечки и, таким образом, позволяет поддержать неизменное и высокое качество выпечки.

Автоматическое регулирование позволяет тут же уравновесить нестабильное давление источника пара, которое может быть вызвано срочным отбором пара, напр., расстойной камерой, источником пара или другим оборудованием.

фотогалерея
01 b7bc9cb26ee689ffcb031349ad0ac306
02 7f92a5b08243334a3ceaff8cdd5d4f30
×

TOP