desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Control remoto del tiempo de cocción

Productos

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


El control remoto del tiempo de cocción permite a los operadores del horno modificar los tiempos de cocción de una manera rápida, precisa y cómoda.
01 1029a81f561344526898c9890bead3ed02 72aa5d549d95bc5d062c91c9bfcc99aa

Control remoto del tiempo de cocción

El control remoto del tiempo de cocción consiste de una unidad de control compuesta de una pantalla numérica, dos botones para cambiar el tiempo de cocción, un botón STOP de seguridad, y encendido y apagado manual del movimiento de la banda.

El control remoto puede ubicarse a la entrada o salida del horno de banda de panadería.

Fotogalerie
01 1029a81f561344526898c9890bead3ed
02 72aa5d549d95bc5d062c91c9bfcc99aa
×

TOP