desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Vysokoteplotní pekařské pece, předpékací pece

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Vysokoteplotní pekařské pece a předpékací pece jsou si svoji konstrukcí velmi podobné, rozdíly jsou hlavně v technologických požadavcích a v typu zvoleného pásu.
01 69b99ada1fe35b9debe2c2185639111902 0573e260940296f3acf4f8afda355e1403 58d388389da8ff1ff3f9d25409fc37cc

Vysokoteplotní pekařské pece, předpékací pece

Vysokoteplotní pekařské pece

Vysokoteplotní nepřímotopné cyklotermické pásové pece jsou určeny pro pečení vyžadující teploty až do 550 °C. Vysokoteplotní pece se hodí zejména pro pečení chlebů arabského typu nebo jiných výrobků vyžadujících teploty pečení nad 340°C a velmi krátkou dobu pečení.

Od ostatních typů pecí se odlišují zejména svojí konstrukcí a použitými konstrukčními materiály, které jsou odolné vůči vysokým teplotám. Standardně se dodávají bez zapařovací zóny v šířkách 1,2 m a 1,8 m a v délkách 12 m a 14 m pečného prostoru, je však možno žádat i jiné rozměry s ohledem na související technologii pekařské výrobní linky.

Dopravník u těchto pecí je zpravidla síťový drátěný pás určený pro provoz ve vysokých teplotách. Pece mohou být vytápěny plynem, naftou, topnými oleji, popř. jinými plynnými či kapalnými palivy.

Předpékací pece

Cyklotermické vysokoteplotní předpékací pece jsou určeny zejména pro zapékání (předpečení) pekařských výrobků vyžadujících teploty hodně převyšující 300°C, což je například vhodné u těst s vyšším obsahem žita nebo u ryze žitných těst.

Možnosti použití jsou však ještě mnohem širší. Tato předpékací cyklotermická pásová pec vychází svojí konstrukční koncepcí z pecí vysokoteplotních a v kombinaci s kamenným dopravním pásem, jehož desky jsou tvořeny z čistého přírodního granitu, dává technologické možnosti popsané níže. Za předpékací pecí následuje klasická pásová pec se síťovým drátěným pásem. Tato kombinace dvou za sebou stojících pecí je výhodná hlavně z hlediska pořizovacích nákladů.

Výhody předpékací pece

Hlavní výhodou této předpékací pece vybavené granitovým dopravním pásem je schopnost vysoké akumulace tepla v granitových deskách dopravníku napomáhající dosažení dokonalého zapečení výrobku ze spodu a následné tvorbě dostatečné silné spodní kůrky. Levnější varianta, s nižší ale stále dobrou schopností akumulace tepla, je při použití této pece vybavená žaluziovým dopravním pásem. Obě varianty pásu mají díky akumulačním schopnostem vysokou teplotu spodku hned po jejich osazení pásu a zvýší tak objem produktu.

Fotogalerie
01 69b99ada1fe35b9debe2c21856391119
02 0573e260940296f3acf4f8afda355e14
03 58d388389da8ff1ff3f9d25409fc37cc
04 3d8acc8e0a5187a2cd06593342f6b1d9
05 94a44c7327dba3269e67e9b14680c371
06 3f4cc97ee59ca744c644a8243437c8f2
07 8a5c7467a4910b0553b1d4602046aef7

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP