desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Nettoyage et lubrification de la bande à planchette

Produits

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Ces accessoires empêchent les produits collent à la bande du four.
01 bc05fb78767b0167b959129aebe1657f02 fb82bb1d77a30af7a7f1f411c67d15b803 a5e6828de9cab3d6e2a1c93ef29ac1d7

Nettoyage et lubrification de la bande à planchette

Lubrification de la bande à planchette

Il est possible de munir de manière facultative à son entrée le four de boulangerie à bande avec bande à planchette d’un équipement pour la lubrification de la bande à planchette empêchant l’adhérence du produit sur la bande du four.

Nettoyage de la bande à planchette

Lors du nettoyage de la bande à planchette est utilisée une brosse placée derrière le tambour d’entraînement de la bande à planchette qui, par son mouvement rotatif, nettoie les impuretés ayant adhéré.

Il est en outre possible d’utiliser pour le nettoyage de la bande une raclette à lamelles placée généralement vers le cylindre d’entrée.

Fotogalerie
01 bc05fb78767b0167b959129aebe1657f
02 fb82bb1d77a30af7a7f1f411c67d15b8
03 a5e6828de9cab3d6e2a1c93ef29ac1d7
04 4a3a4104d2abf9770e6a9aa0c447ffa1
×

TOP