desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Desarrollo a pedido del cliente (Producción a medida)

Productos

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

La société J4 s.r.o. produit non seulement des fours de dimensions et versions standards, mais aussi des fours aménagés selon les souhaits du client.

Il est possible d’adapter un four selon la technologie de production, les raccordements énergétiques, les possibilités spatiales d’une boulangerie ou d’autres demandes.

×

TOP