desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Limpieza y aceitado de bandas de planchas

Productos

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Estos accesorios Prevenir los productos se adhieren a la banda del horno.
01 bc05fb78767b0167b959129aebe1657f02 fb82bb1d77a30af7a7f1f411c67d15b803 a5e6828de9cab3d6e2a1c93ef29ac1d7

Limpieza y aceitado de bandas de planchas

Aceitado de bandas de planchas

Los hornos con banda de planchas pueden equiparse opcionalmente a la entrada con un dispositivo para aceitar la banda de plancha que evita que el producto se pegue a la misma.

Limpieza de bandas de planchas

Para la limpieza de bandas de planchas se utiliza un cepillo colocado detrás del rodillo de propulsión que, con un movimiento rotativo, elimina la suciedad quemada.

Para limpiar bandas, es también posible emplear una lámina raspadora ubicada por lo general en el cilindro de entrada.

Fotogalerie
01 bc05fb78767b0167b959129aebe1657f
02 fb82bb1d77a30af7a7f1f411c67d15b8
03 a5e6828de9cab3d6e2a1c93ef29ac1d7
04 4a3a4104d2abf9770e6a9aa0c447ffa1
×

TOP