desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Ventilador de acero inoxidable de tiro forzado

Productos

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


El ventilador de acero inoxidable de tiro forzado sirve para ajustar la extracción de los vapores del túnel de cocción.
01 3342ce2c6011d5ca4d8b392e2640e80602 1810189d9a15d4a68570503ac10a2f58

Ventilador de acero inoxidable de tiro forzado

El ventilador de acero inoxidable de tiro forzado permite reducir la humedad en la cámara de cocción de acuerdo con lo requerido por el técnico. La velocidad del ventilador puede regularse de manera continua con una convertidor de frecuencia.

Fotogalerie
01 3342ce2c6011d5ca4d8b392e2640e806
02 1810189d9a15d4a68570503ac10a2f58
×

TOP