desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Fours de boulangerie à bande hybrides

Produits

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Il s’agit généralement d’ensembles complets de fours individuels avec largeur de la bande allant de 0,6 à 1,4 m, qui se différencient entre eux par le mode de chauffage et de transmission de la chaleur sur le produit cuit.
01 212578da0cfa0b3f14806d8410f920f502 290e4b53e4fe15a25f7c64785cd6aba203 9a6e648874c78c6bf4a91ab3ee2e8e7a

Fours de boulangerie à bande hybrides

Ces ensembles complets de fours de boulangerie à bande peuvent être composés individuellement de fours à chauffage direct, à chauffage cyclothermique indirect ou à chauffage indirect par convection.  Tous ces types de fours (indépendamment ou en tant qu’ensembles complets) sont produits et livrés par notre société J4 s.r.o.

Utilisation du four hybride

La longueur de ces ensembles complets de fours de boulangerie, se différenciant par le mode de leur chauffage, est variable et est généralement déterminée selon la technologie de production réclamée sur la ligne de production donnée. Les fours hybrides produisent avant tout divers types de biscuits, cakes, génoises, etc. Une utilisation du four est également possible là où est nécessaire la fabrication d’un produit donné par une cuisson combinée à un séchage ou uniquement un séchage.

Fotogalerie
01 212578da0cfa0b3f14806d8410f920f5
02 290e4b53e4fe15a25f7c64785cd6aba2
03 9a6e648874c78c6bf4a91ab3ee2e8e7a
04 1a7ed49deb0b02d5ed119e00fc241ad2
05 885d731178aaeecb8f9ef49efcad1268
×

TOP