desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Régulation à distance du temps de cuisson

Produits

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


La régulation à distance du temps de cuisson permet à l’opérateur du four de changer rapidement, précisément et confortablement le temps de cuisson.
01 1029a81f561344526898c9890bead3ed02 72aa5d549d95bc5d062c91c9bfcc99aa

Régulation à distance du temps de cuisson

Une unité de commande, dont une composante est un écran chiffré, puis deux touches pour le changement du temps de cuisson, une touche STOP de sécurité et un allumage ou une extinction manuels du mouvement de la bande, représente la régulation à distance du temps de cuisson.

La régulation à distance peut être placée sur l’entrée ou la sortie du four de boulangerie à bande.

Fotogalerie
01 1029a81f561344526898c9890bead3ed
02 72aa5d549d95bc5d062c91c9bfcc99aa
×

TOP