desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Předpáření

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Předpáření je zařízení umožňující zvýšenou hydrataci povrchu výrobku dle technologických požadavků.
01 073d63dc2cad477a4380f3c24e7545bd02 ad2d0cb615db2537b9e30511958cf89603 15def46533271ce5a352def67dc3ae4b

Předpáření

Oddělené předpáření se volí s ohledem na požadovanou technologii výroby a s ohledem na tuto délku se mění i počet instalovaných zapařovacích trubek.

Hlavní výhodou použití předpáření je, že se výrobek zapařuje ve „studené“ nevytápěné komoře před pecí. Docílíme tím mnohem lepšího ulpění páry na výrobku a tím i efektivnějšího využití páry jako takové.

Využití předpáření je vhodné jak při výrobě speciálních výrobků jako jsou sušky, baranky, grisiny apod. tak i pro celou řadu jiných zcela odlišných výrobků s ohledem na místní zvyklosti a zažité výrobní technologie.

Předpáření se instaluje na vstupu pece a bezprostředně předchází pečnému tunelu pekařské pece.

Standardní délka předpáření pece je 600 mm a obsahuje 3 dvouplášťové zapařovací trubky se 100% odvodem kondenzátu. Toto volitelné příslušenství je dostupné pro všechny typy a velikosti pekařských pecí.

01predpareniRTEmagicC predpareni 02

 02predpareniRTEmagicC predparovaci komoraV 01

Fotogalerie
01 073d63dc2cad477a4380f3c24e7545bd
02 ad2d0cb615db2537b9e30511958cf896
03 15def46533271ce5a352def67dc3ae4b
04 b2baeddc634d2e52f9a5656421a08ecc

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP