desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Spuštění nové linky ve městě Leeuwarden (Holandsko)

13-11-2017
Společnost J4 letos vyrobila a spustila jedinečné zařízení. Je jím tunelová pásová pec s chladícím tunelem umístěným pod pecí. Motivem pro vývoj takové konstrukce byl požadavek na velký výkon linky a zároveň nedostatek místa ve stávajících prostorách.

Zákazníkem je jeden z největších evropských výrobců strouhanky v nizozemském Leeuwardenu. Z pásu těsta se sekají kostky o rozměrech 10x10x5 cm a hmotnosti 300 g, které se po upečení zchladí, rozdrtí na menší kousky, vysuší a namelou na strouhanku. Stará linka produkuje 5 tun strouhanky za hodinu. Nová má dělat minimálně to samé. Z důvodu již zavedené výroby a logistiky se zákazník rozhodl umístit novou linku vedle stávající, i když musel investovat nemalé prostředky do zesílení konstrukce budovy. Zařízení je v patře a celá budova stojí na nestabilním podloží.

Předmětem dodávky J4 byla malá kynárna, pásová pec s pečnou plochou 4 x 28 m, chladící tunel se dvěma dopravníky nad sebou o celkové délce 70 metrů, dopravníky housek do drtičky a ventilační systém pro chladící tunel o průtoku 26.000 m3/h. Vývojové bylo řešení konstrukce chladícího tunelu o výšce 2,3 m tak, aby vyhovovalo technologickým požadavkům na zchlazení ve střídce z 95°C na 35°C a zároveň uneslo pec. Dále pak skluzy z pece do chladícího tunelu a mezi chladícími dopravníky, napojení ventilačního systému skrz pec, dopravník kynárny v úhlu 13° a detektor kovu s bajpasem.

Nově instalovaná linka má nominální výkon v těstě 5,3 t za hodinu a při testech byl stanoven i možný maximální výkon kolem 7 tun za hodinu. Toho lze dosáhnout především díky technologii STIR tunelových pecí J4, která výrazně ovlivňuje pečení ve střídce. 

Instalace probíhala v květnu a červnu 2017. Během ní museli montéři čelit různým výzvám – dodávka dílů pouze otvorem ve střeše, manipulace a skladování těžkých dílů dle instrukcí statika, ohled na probíhající pečení za plentou, koordinace prací několika firem na omezeném prostoru aj.. Vše se však zvládlo, a tak strouhanka z české pece putuje především k evropským výrobcům mražených obalovaných potravin.

Spuštění nové linky ve městě Leeuwarden (Holandsko)1Spuštění nové linky ve městě Leeuwarden (Holandsko)2Spuštění nové linky ve městě Leeuwarden (Holandsko)3Spuštění nové linky ve městě Leeuwarden (Holandsko)4

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP