VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zkušebna

Firma J4 s.r.o. založila v roce 2004 sesterskou společnost Perník s.r.o. V pekárně Perník s.r.o. neustále zavádíme a testujeme technologické inovace a udržujeme se tak na světové technologické špičce.

Firma J4 s.r.o. je schopna zajistit zkušební pečení pekařských i cukrárenských výrobků dle vlastní receptury a osobně si tak vyzkoušet funkce pece. V případě zájmu o prohlídku moderní pekárny či zkušebního pečení Vašeho produktu nás neváhejte kontaktovat.

 
vyrobila Omega design