VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předpáření

Předpáření je zařízení umožňující zvýšenou hydrataci povrchu výrobku dle technologických požadavků.

Oddělené předpáření se volí s ohledem na požadovanou technologii výroby a s ohledem na tuto délku se mění i počet instalovaných zapařovacích trubek.

Hlavní výhodou použití předpáření je, že se výrobek zapařuje ve „studené“ nevytápěné komoře před pecí. Docílíme tím mnohem lepšího ulpění páry na výrobku a tím i efektivnějšího využití páry jako takové.

Využití předpáření je vhodné jak při výrobě speciálních výrobků jako jsou sušky, baranky, grisiny apod. tak i pro celou řadu jiných zcela odlišných výrobků s ohledem na místní zvyklosti a zažité výrobní technologie.

Předpáření se instaluje na vstupu pece a bezprostředně předchází pečnému tunelu pekařské pece.

Standardní délka předpáření pece je 600 mm a obsahuje 3 dvouplášťové zapařovací trubky se 100% odvodem kondenzátu. Toto volitelné příslušenství je dostupné pro všechny typy a velikosti pekařských pecí.

 

  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design