ÚvodO společnostiPolitika jakosti

Politika jakosti

Naším hlavním krédem je pružnost, spolehlivost a kvalita. Chceme být chápáni jako profesionální partner zákazníků (pekařů), být kdykoli připraveni splnit jejich požadavky a pružně reagovat na změnu jejich potřeb.

Ve firmě tudíž vytváříme prostředí, ve kterém každý pracovník přispívá prostřednictvím odpovídající kvalifikace a pravidelného sebevzdělávání ke stálému růstu všech standardů kvality.

Zavedením vnitřního systému kontroly kvality a dohledu usilujeme o co nejvyšší možnou shodu našich výrobků. Proto i od našich dodavatelů požadujeme akceptování zavedených principů a cílů v oblasti kvality a jejich plnou podporu.

Jelikož si uvědomujeme vliv naší činnosti na okolí, přebíráme zodpovědnost za konstrukci výrobků, která bude přesně odpovídat potřebám klienta, ale zároveň umožní efektivní využití energie a surovin.

 
vyrobila Omega design