Návrat pásovek na český trh s chlebovými pecemi: nejen pro velké pekárny!

V minulých letech naše firma opustila český trh v nabídkách a dodávkách pásových pecí na pečení chleba. Tehdy jsme podlehli agresivní propagandě dodavatelů odlišných pecí podpořené tvrzením o vazbě dožívajících průmyslových cyklotermických průběžek se starým odcházejícím režimem. Dnes je jasné (a jsme schopni to pro-kázat), že investiční a provozní náklady cyklotermického kontinuálního pečení s teplotou nosného média až 450 °C jsou výrazně nižší oproti „novým“ systémům pečení náruživě propagovaným během posledních dvaceti let. Jedná se o systémy staré padesát a více let. Provozní spolehlivost, jednoduchost obsluhy, kvalitní zapáření, nenáročnost údržby a dlouhověkost pecí PPC a PPP, řadí tyto pece k oblíbeným typům a četností používání našich pecí vztaženo k vyráběnému množství je cyklotermická pásovka na pomyslném žebříčku vpředu.

  

Chlebové linky pro malé pekárny

Nově jsme se zaměřili uspokojení požadavků malých pekáren. Zde jsme schopni dodat chlebovou linku v plném rozsahu. Počínaje moučným hospodářstvím (Big-Bagy 6x) s tlakovou dopravou, dávkováním, mísením a hnětením, dělením a tvarováním, kynutím v boxové kynárně a konečně pečením na malokapacitní pásové průběžce (cca 400 kg/hod.) s vlastním nezávislým vyvíječem syté technologické páry pro lesk kůrky kvalitního chleba. V naší zkušební pekárně v Těchlovicích dokazujeme, že obliba dvouvěžových průběžných chlebovek je záležitostí stále živou.

    

Je zde instalována pec PPP 1,2 29.221 2V se síťovým pásem. Pec má i vlastní, tentokráte nezávislý, vyvíječný sytém technologické páry BVP 2,1. Dále je pásovka doplněna využitím odpadního tepla, horkovzdušnou clonou oddělující hydrotermickou zónu od zapékací sekce. Na konci tunelu je jako současná horká novinka zařazen hornodolní DUOTHERM s možností měnit vzájemný poměr horní a dolní konvekce. Technickým řešením pece a logickým řazením šarží za sebe se nám podařilo pec upravit na velký sortiment se značnou četností střídání šarží, a to s minimálními technologickými prodlevami. S touto šíří pásu (1,2 m) je pec výkonově naladěna na menší dávky s pestrým sortimentem. Dvě věže pak dovolují snadné přestavění teplotní křivky dle okamžité potřeby pekaře. 

   

 
vyrobila Omega design