ÚvodO společnostiArchiv aktualitUnikátní řešení pro pekaře ze vzdálené země

Unikátní řešení pro pekaře ze vzdálené země

4. července 2017

V květnu tohoto roku uvedlo sdružení firem J4, MOPOS a TOPOS do provozu novou linku na pečení kulatého pšeničného chleba pro firmu Talkh Chikher v mongolském Ulánbátaru. Nejnovější, v pořadí již sedmá linka pro naše mongolské zákazníky, je nejen důkazem jejich spokojenosti s technickým řešením a vysokou kvalitou dodaného zařízení, ale hlavně s kvalitou hotových pekařských produktů.

Tato komplexní linka od českých výrobců byla vyřešena a realizována s ohledem na prostorové možnosti zákazníka a požadavek na dodržení jeho technologického procesu se speciálně upravenou kynárnou a dvouetážovou elektrickou průběžnou pecí. Linka je vyprojektována pro výrobní výkon 1 900 ks kulatého chleba za hodinu. Kompletní dodávka zahrnuje přípravu těsta (TOPOS), pokračuje tvarováním a kynutím (MOPOS) a pečením (J4).

Pro kynutí vyrobila a dodala firma MOPOS speciálně zkonstruovanou závěsovou kynárnu typ KP 2,5.180, která zohledňuje požadavky zákazníka na úsporu plochy včetně osazování dvouetážové průběžné elektrické pece. Kynárna je vybavena moderním opláštěním panely PUR. Toto konstrukční řešení zajišťuje v kynárně homogenní prostředí s požadovanou teplotou a vlhkostí. Kynárna je ovládána počítačem včetně automatického systému řízení teploty a vlhkosti a je konstruována se dvěma oddělenými zónami vyklápění – pro dolní a horní etáž.

Výše uvedené náročné zadání zákazníka bylo možno realizovat i díky dlouholeté specializaci firmy MOPOS na chlebové a rohlíkové kynárny.

Po nakynutí se chleba přímo přesune na síťový dopravník horní a spodní etáže pece PPP 2,5 68.811-E vyrobené firmou J4. Rychlým a šetrným přesunem je dosaženo zachování objemu chleba. Oba dopravníky pece se pohybují stejným směrem, jedná se tedy o souproudou etážovou pec. Celá pec je vytápěna pomocí elektrické energie v šesti zónách, tři zóny pro horní etáž a tři pro spodní etáž. Teplota v každé zóně elektrické pece je řízena pomocí oddělených PID regulátorů. Jde tak nastavit požadovaná teplota na každém regulátoru a ten se zcela sám postará o dosažení požadované teploty pomocí pulzně šířkové modulace. Pro dosažení co nejvyššího lesku produktu je pec na vstupu a výstupu pece vybavena vlažením.

Dlouholeté velmi dobré obchodní a osobní vztahy s našimi mongolskými partnery potvrdila i nedávná návštěva mongolských pekařů v našich tuzemských strojírenských i pekařských firmách. 
vyrobila Omega design