ÚvodO společnostiArchiv aktualitSpuštění nové linky ve městě Leeuwarden (Holandsko)

Spuštění nové linky ve městě Leeuwarden (Holandsko)

13. listopadu 2017

Unikátní monstrum pod větrnými mlýny

Společnost J4 letos vyrobila a spustila jedinečné zařízení. Je jím tunelová pásová pec s chladícím tunelem umístěným pod pecí. Motivem pro vývoj takové konstrukce byl požadavek na velký výkon linky a zároveň nedostatek místa ve stávajících prostorách.

Zákazníkem je jeden z největších evropských výrobců strouhanky v nizozemském Leeuwardenu. Z pásu těsta se sekají kostky o rozměrech 10x10x5 cm a hmotnosti 300 g, které se po upečení zchladí, rozdrtí na menší kousky, vysuší a namelou na strouhanku. Stará linka produkuje 5 tun strouhanky za hodinu. Nová má dělat minimálně to samé. Z důvodu již zavedené výroby a logistiky se zákazník rozhodl umístit novou linku vedle stávající, i když musel investovat nemalé prostředky do zesílení konstrukce budovy. Zařízení je v patře a celá budova stojí na nestabilním podloží.

Předmětem dodávky J4 byla malá kynárna, pásová pec s pečnou plochou 4 x 28 m, chladící tunel se dvěma dopravníky nad sebou o celkové délce 70 metrů, dopravníky housek do drtičky a ventilační systém pro chladící tunel o průtoku 26.000 m3/h. Vývojové bylo řešení konstrukce chladícího tunelu o výšce 2,3 m tak, aby vyhovovalo technologickým požadavkům na zchlazení ve střídce z 95°C na 35°C a zároveň uneslo pec. Dále pak skluzy z pece do chladícího tunelu a mezi chladícími dopravníky, napojení ventilačního systému skrz pec, dopravník kynárny v úhlu 13° a detektor kovu s bajpasem.

Nově instalovaná linka má nominální výkon v těstě 5,3 t za hodinu a při testech byl stanoven i možný maximální výkon kolem 7 tun za hodinu. Toho lze dosáhnout především díky technologii STIR tunelových pecí J4, která výrazně ovlivňuje pečení ve střídce. 

Instalace probíhala v květnu a červnu 2017. Během ní museli montéři čelit různým výzvám – dodávka dílů pouze otvorem ve střeše, manipulace a skladování těžkých dílů dle instrukcí statika, ohled na probíhající pečení za plentou, koordinace prací několika firem na omezeném prostoru aj.. Vše se však zvládlo, a tak strouhanka z české pece putuje především k evropským výrobcům mražených obalovaných potravin. 
vyrobila Omega design