MOSKVA

24. ledna 2019

Poslední exportní akcí minulého roku byla expedice pece do Moskvy na pečení či spíše sušení vaječných bílků o ploše 225 m2. Unikátnost pece spočívá v nesení pečných plechů na závěsové tříetážové lavičce osazované a na protější straně vyskladňované automatickým „hrablem“. Prázdné lavičky se navracejí ve spodním patře zpět k osazovacímu hrablu plechů. Velikost pečné plochy je vykoupena velkými rozměry pece 4,7 m (š) x 28,3 m (d) x 5,5 m (v). Výsledným produktem „pečení“ je křehká bílková hmota, která je připravena k drcení a dále použita jako pojivo do dortových korpusů. 

Bílky se suší při velmi nízkých teplotách (kolem 110 °C) po dobu 2,5 h. Pro maximální zefektivnění celého procesu je pec vybavena celkem čtyřmi duotermickými zónami. Duotermické zóny rozproudí teplý vzduch v pečném prostoru a odvedou tak vlhko unikající z produktu. Umožní tím rychlejší sušení při stejné teplotě a celý proces je efektivnější.

S ohledem na požadovanou výrobní kapacitu a prostorové možnosti bylo nutné zkonstruovat celou pec tak, že je oproti standardu o 1,5 m vyšší. Věž pece sahá až do výšky 5 m, dosahuje tak těsně pod strop budovy. Nicméně se nám podařilo bezezbytku využít poskytnutý prostor pekárny.

Za pecí je umístěn přesazovací stůl a chladící stanice. Po dochlazení putují plechy na dopravnících zpět k plnící stanici, kde se celý proces opakuje. 
vyrobila Omega design