IBA 2018 Mnichov

1. října 2018

IBA – 3. největší mezinárodní veletrh pekařských technologií, vystavovalo zde 1 373 vystavovatelů a navštívilo jej rekordních 76 800 návštěvníků z celého světa.

Společnost J4 potvrdila své pevné místo mezi dodavateli průběžných pecí i navzdory sílící konkurenci. Můžeme směle říci, že tato výstava byla pro nás velmi úspěšná. Kromě příjemného setkání s tradičními partnery jsme otevřeli nebývalé množství nových projektů u potencionálních zákazníků z různých zemí.

Velmi nás potěšil seriózní zájem o naši pec z tak exotických krajin jako jsou Filipíny. Tento ostrovní stát je 12. nejlidnatější stát na světě s více než 104 miliony obyvateli, jejichž stravovací návyky se neustále vyvíjejí, což zvyšuje poptávku po pekárenských výrobcích. Náš filipínský partner – nadnárodní společnost dodávající chléb a pečivo nejen na Filipíny, ale také do Malajsie, Singapuru a Austrálie, se nakonec rozhodl začít s J4 pecí na formový chléb. Není to však chléb jak jej známe z našich supermarketů, ale jedná se o sladký Yummy bread ochucený čokoládou.

Příjemným překvapením byl také větší zájem firem ze zemí EU, které se stále více přiklánějí ke kvalitě českého strojírenství a inženýrství zastoupeném v segmentu našich tunelových pecí.

 

  
vyrobila Omega design